Terugblik raadsvergadering 7 en 8 juli

Tijdens de raadsvergadering hebben wij bij de verschillende raadsnota's een bijdrage geleverd.

Raadsnota ZN226664 Jaarverslag en jaarrekening 2019. Jules de Nijs. Lees hier de bijdrage.

Raadsnota ZN224861 Vaststellen ontwerp inrichtingsplan en beschikbaar stellen krediet heuvel. Ko Koenen. Lees hier de bijdrage.

Raadsnota ZN227619 Afwijken beleid nota kostenverhaal anterieure overeenkomst. Walther Hoosemans. Lees hier de bijdrage

Raadsnota ZN226885 Renovatie sportvloer Oosterheidehal. Ziya Icli. Lees hier de stemverklaring.

Raadsnota ZN231767 Corona Impact Analyse, fase 1 en Raadsnota ZN232765 financieel Perspectief 2020-2021. Walther Hoosemans. Lees hier de bijdrage. Motie afschaffen verhuurdersheffing, Motie herverdeling gemeentefonds, Motie voedseltuin, Motie fietspad Statendamweg, Amendement Corona impact Analyse Sociaal domein.