Tussenbalans Coalitievorming

Marian Witte en Walther Hoosemans hebben de afgelopen weken de eerste verkennende, inhoudelijke gesprekken gevoerd met delegaties van alle fracties in de gemeenteraad. Lees hier hun verslag zoals dat zojuist ook is verstuurd naar de gemeenteraad.

Lees verder

Gemeentebelangen start gesprekken coalitievorming

Deze week en volgende week starten Marian Witte en Walther Hoosemans namens Gemeentebelangen de eerste gesprekken op om te komen tot een nieuwe coalitie. Volgens traditie neemt de grootste partij hiervoor het initiatief.  Alle partijen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Lees verder

Kiezers Bedankt!

Na deze uitslag past alleen maar dankbaarheid voor het in ons gestelde vertrouwen.