3 raadsleden verlaten Gemeentebelangen

De raadsleden Bianca Buinsters, Ziya Içli en Cynthia Martens stappen uit de fractie van Gemeentebelangen en gaan door als onafhankelijke fractie “ Samen Voor Oosterhout” (SVO). 

Ze geven aan dankbaar te zijn voor de mogelijkheden die ze hebben gehad om namens Gemeentebelangen de Oosterhoutse gemeenschap te vertegenwoordigen.

Na zorgvuldige overwegingen zijn zij echter tot de conclusie gekomen dat het voor hen beter is met zijn drieën verder te gaan.
Zij hebben aangegeven het college van B&W en de coalitie wel te blijven steunen.”