Terugblik raadsvergadering 28 september

Op 28 september was weer een raadsvergadering. Wij hebben verschillende bijdragen geleverd.

ZN298923 Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied 2013 (incl Lint Oosteind) herziening 28 (Steenovensebaan 26a-28) Onze fractievoorzitter Walther Hoosemans heeft de bijdrage geleverd. Lees hier de bijdrage.

ZN296351 1e wijziging op de verordening precariobelasting 2021. Ons fractielid Jules de Nijs heeft een stemverklaring geleverd. Lees hier de stemverklaring.

ZN292474 toegankelijkheid openbare ruimte en toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen. Ons fractielid Peter van den Hout heeft een bijdrage geleverd. Lees hier de bijdrage.

ZN305607 Verlengen van BIZ op bedrijventerrein Weststad voor de periode van 1 januari tm 31 december 2026. Ons fractielid Jules de Nijs heeft de bijdrage geleverd. Lees hier de bijdrage.

Samen met D66/GroenLinks en GBV hebben we een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend betreffende jeugdontbijt. Lees hier de motie. Ons fractielid Bianca Buinsters-van Bragt heeft zich hiervoor ingezet. Deze motie is aangenomen.