Terugblik raadsvergadering 20 juli

Op 20 juli was er weer een raadvergadering. We hebben verschillende bijdragen geleverd.

Raadsvoorstel ZN267978 Vaststellen Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2022. Ons fractielid Bianca Buinsters-van Bragt heeft een stemverklaring gebracht. Lees hier de stemverklaring.

Raadsvoorstel ZN290733 Veranderopgave inburgering beleidskader. Ons fractielid Ad Jespers heeft een stemverklaring gebracht. Lees hier de stemverklaring.

Motie vreemd aan de orde openbare barbecue- en picknickplaatsen. Ons fractielid Ziya Icli heeft deze motie naar de raad gebracht. Lees hier zijn bijdrage en hier de motie. De motie is aangenomen.

Motie vreemd aan de orde Borstonderzoek. Ons fractielid Peter van den Hout heeft deze motie naar de raad gebracht. Lees hier zijn bijdrage en hier de motie. De motie is aangenomen.