Terugblik Begroting 10 en 11 november

Op 10 en 11 november was de begrotingsbehandeling .

1e termijn, 2e termijn deur Walther Hoosemans.

Lees hier bijdrage 1e termijn en lees hier bijdrage 2e termijn.