Schriftelijke vragen Laverie

Ons fractielid Ad Jespers heeft artikel 39 vragen gesteld aan het college betreffende communicatie Laverie.

Lees hier de vragen die gesteld zijn.

We hebben antwoord gekregen op de vragen. Lees hier de antwoorden.