Terugblik raadsvergadering 22 september en 23 september

Tijdens de raadsvergadering hebben wij verschillende bijdrage geleverd.

Raadsnota ZN242184 Eerste wijziging begroting 2020 Belastingsamenwerking West Brabant. Ad Jespers, lees hier de stemverklaring.

Raadsnota ZN199156 Wijkgericht werken. Walther Hoosemans, lees hier de bijdrage. We hebben ook 2 moties ingebracht. Lees hier motie wijkgericht werken platform en lees hier motie wijkgericht werken overleg met inwoners.