Schriftelijke vragen vrije plakzuilen in Oosterhout

Ons fractielid Ad Jespers heeft artikel 39 vragen aan het college gesteld betreffende de vrije plakzuilen in Oosterhout.

Lees hier de vragen die er gesteld zijn.

Lees hier de antwoorden.