Peter de Laat verlaat fractie Gemeentebelangen

Deze maandag heeft het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen in een gecombineerde vergadering de samenwerking met het fractielid Peter de Laat beëindigd.

De breuk wordt veroorzaakt door een aanhoudend verschil van inzicht in de wijze waarop het raadlidmaatschap wordt ingevuld. Dit verschil van inzicht resulteerde de afgelopen periode regelmatig in discussies en wederzijdse onvrede die de wijze van samenwerking in de fractie negatief beïnvloedde.

Bestuur en Fractie Gemeentebelangen Oosterhout

Frans Gabriëls - Voorzitter groepering Gemeentebelangen Oosterhout

Walther Hoosemans - Voorzitter Fractie Gemeentebelangen Oosterhout