Schriftelijke vragen betreffende onderverhuur

Ons fractielid Jules de Nijs heeft aan het college Artikel 39 vragen gesteld betreffende onderverhuur.

Lees hier de vragen die gesteld zijn.

Lees hier de antwoorden.