Schriftelijke vragen betreffende Revitalisering Weststad

Ons fractielid Peter van den Hout heeft aan het college Artikel 39 vragen gesteld betreffende de Revitalisering Weststad, bomen compensatie.

Lees hier de vragen die gesteld zijn.

Lees hier de antwoorden.