FacebookTwitterLinkedin

Raadsvergadering

De volgende raadsvergaderingen zijn op maandag 13 en donderdag 16 juni a.s. (behandeling Perspectiefnota en jaarrekening 2015)

U vindt de stukken in het Raads Informatie Systeem

GB Op Straat

Gemeentebelangen staat elke eerste zaterdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) op de markt tegenover vishandel Pooye.

IMG 3807

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, kom dan langs bij het gele tentje van Gemeentebelangen.

JGB

Jongeren Platform Gemeentebelangen