BEREIKBAARHEID

De fiets wordt steeds belangrijker in het verkeer. Gezien de toename in het gebruik van E-Bikes en de toename van wielersport moeten fietspaden hierop aangepast worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar maakt Oosterhout ook aantrekkelijker als gemeente om in te wonen EN te recreëren.

Goede fietsverlichting is essentieel voor de veiligheid van deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarom willen we hier extra op laten controleren. Daar passen naast boetes ook stimulerende maatregelen bij. Het uitdelen van fietslampjes aan schoolgaande jeugd kan volgens het jongerenplatform van Gemeentebelangen een positieve bijdrage leveren. Het doel is immers de zichtbaarheid vergroten.

De toegang tot de stad, per fiets, auto en openbaar vervoer moet gewaarborgd blijven. Indien nodig worden daar aanpassingen voor gedaan. De toegangswegen zijn aantrekkelijk en groen. Rond scholen en wijkcentra en wooncomplexen voor ouderen dient extra aandacht te zijn voor veilige oversteekplaatsen.

Met betrekking tot een mogelijke westelijke rondweg: Het probleem wat we willen oplossen is het vastlopen van het verkeer in het westelijk deel van de stad. Een westelijke rondweg kan hiervoor een oplossing zijn. Bij voorkeur maken we dan gebruik van bestaande wegtrace’s en voorkomen we grote aantasting van de natuur.