HANDHAVING EN VEILIGHEID

Handhavers spelen een belangrijke rol in het leefbaar en veilig houden van wijken. We willen daar meer op inzetten en minder op parkeerhandhaving in de binnenstad. Daarbij verwachten we een meer op gastvrijheid gerichte houding van onze handhavers.

We willen extra controles op risicobedrijven binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast zetten we in op patsercontroles en snelheidsovertredingen in de wijken. Ook moet er meer aandacht zijn voor bestrijding van jeugdcriminaliteit. Politie moet waar nodig zichtbaar zijn in de wijken. Voor het centrum onderzoeken we de mogelijkheid voor een politiesteunpunt, eventueel aangevuld met een steunpunt voor vrijwilligers en burgeradviseurs. Op de Leijsenhoek en in het centrum wordt waar nodig het cameratoezicht uitgebreid.