BETAALBAAR SPORTEN

Sporten is gezond, en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Door die twee aspecten is Gemeentebelangen ervan overtuigd dat investeringen in sport zich uiteindelijk zullen terugbetalen omdat er minder beroep op overige (sociale)voorzieningen gedaan zal worden. Het is hiermee één van de goedkoopste preventieve maatregelen die genomen kunnen worden.

De toegang tot sport moet met name voor kinderen en ouderen laagdrempelig en betaalbaar zijn. Hier ligt een rol voor de gemeente.

Ook in de openbare ruimte moet gelegenheid zijn voor sport. Denk aan (vrij liggende) fietspaden, locaties voor fitness en trimpaden.