ONDERWIJS

We investeren in goede huisvesting voor onze lagere en middelbare scholen. Schoolgebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn en bijvoorbeeld buiten schooltijd gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten. Schoolpleinen moeten vrij toegankelijk zijn en als speelruimte ingericht worden.

We blijven aandringen op goed openbaar vervoer richting de opleidingen voor onze jongeren. We willen samen met bedrijven en het onderwijs starten met een Oosterhoutse locatie voor een Technisch MBO.

Basisscholen moeten de gelegenheid krijgen om ook zwemles als gymles aan te bieden. Daarbij moet voldoende lichamelijk onderwijs gewaarborgd blijven.

Vanuit het oogpunt van preventie, zorg en de ontwikkeling van kinderen blijven we de inzet van sport en cultuurcoaches ondersteunen.