HERZIENING PARKEERTARIEVEN

De binnenstad heeft een regionale functie en moet die behouden. Hiertoe is het belangrijk dat het centrum een aantrekkelijk karakter houdt, ook in concurrentie met omliggende steden.
Gratis parkeren op zondag en herziening van de tarieven door de week zijn daarbij belangrijke middelen.
Daarnaast zorgt een florerende binnenstad voor meer werkgelegenheid wat ook een financieel voordeel oplevert. Een deel van de misgelopen parkeergelden wordt gecompenseerd door een verlaging van de handhavingkosten en de kosten van de fietsenstalling.